Medlem

Medlem

Medlemsavgiften 2019

Enskild: 100 kr Familj: 150 kr

Uppge namn på alla familjemedlemmar

Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet

Bankgiro: 639-9307

Föreningens adress:

Hammarbacken 144 711 96 Storå

Org. nr: 875003-6736

 

Ordförande

Anna Forslund

0581-440 25

073-617 68 00

Vice ordförande

Alf Larsson


070-391 11 44

Sekreterare

Alvar Gusse'n

0581-305 13

070-341 19 03

Kassör

Göte Grund

0580-410 72

073-810 03 20

Ledamot

Anette Takalo


0581-416 00


076-235 17 28

Ledamot

Bo Hedberg

0581-410 58

070-886 83 85

Ledamot

Anders Luth

0581-440 04


Suppleant

Jerker Rydberg

0581-421 23

070-345 52 16

Suppleant

Sami Rakhonen

0581-412 06

073-141 99 50

Suppleant

Alice Karlsson

0581-530 88


Revisor

Anders HanssonRevisor

Nils Detlofsson

0581-797180

070-250 01 68

Revisorsupp.

Bengt Forsgren


070-380 54 50

Valberedning

Sanna Detlofsson


076-264 18 65

Valberedning

Kritina Luth

0581-440 04


Valberedning

Linnéa Ericsson

0581-414 98


KONTAKT

Torpvandring den 26 september 2010 till Acktjärnstorp
Torpvandring till norra Acksjötorp den 30 augusti 2009

Föreningens verksamhet sker i samarbete med ABF i Lindesberg