Natur
Gryning i Hammarbackens skogar
Kroktjärn, vy från Kindla naturreservat

Nära Hammarbacken finns fem naturreservat där du kan få fina naturupplevelser.


Kindla, Salboknös, Valsjötjärnen, Gäddtjärn och Hällabomossen


Örebro läns välkända vandringsled, Bergslagsleden, passerar genom vårt område.

Gränshytteskogen
Dammsjön
Rådjur

Foto Stefan Helsing